Hủy
Con Hồng Lê

Con Hồng Lê

“Ở trường con thấy khá mệt khi có tiết Anh Văn nhất là những hôm kiểm tra, nhưng từ khi học ở Happy Garden con không sợ nữa mà càng ngày càng có cảm hứng học tiếng Anh hơn. Đặc biệt, bài kiểm tra trên trường vừa rồi con cũng tăng được thêm mấy bậc liền.”

Lộ trình đào tạo

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả