Hủy

Unit 10 Luyện tập 1 - Phonics lớp 5

Nối 2 cột với nhau

1. ‘When will ‘Sports ‘Day ‘be?
2. It’ll be on ‘Saturday
3. ‘What are you ‘going to ‘do on ‘Sports ‘Day?
4. I’m ‘going to ‘play ‘football
A. Tớ sẽ chơi bóng đá
B. Khi nào Ngày hội thể thao sẽ diễn ra?
C. Nó sẽ diễn ra vào thứ bảy
D. Bạn sẽ làm gì vào Ngày hội thể thao?
1
2
3
4

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả