Hủy

Unit 10.2: What do you do at break time? - Phonics

Thứ năm, 11/01/2018

Sau khi học cách đọc các phụ âm đơn và các nguyên âm đơn ở 9 bài trước, thì bài này chúng mình sẽ được thử thách với phụ âm ghép các bạn nhỏ nhé đó là /bl/ và /sk/

II. Phonics

Các con hãy sẵn sàng cho bài học nâng cao này nhé!

  1. /bl/

Cặp phụ âm ghép đầu tiên chúng mình sẽ được làm quen là /bl/. Nguyên tắc chung khi phát âm các cặp phụ âm ghép là phát âm cả hai phụ âm và trộn chúng vào nhau, và âm được nhấn mạnh hơn sẽ là âm đứng sau các em nhé. Vậy chúng mình đã được học cách phát âm âm /b/ và /l/ ở các bài trước rồi phải không nào? Vậy chúng mình hãy xem các từ sau và luyện tập phát âm âm /bl/ luôn nhé.

 

Black (màu đen) 

 

/blæk/

Blue (màu xanh da trời)

 

/bluː/

Blanket (cái chăn)

 

/ˈblæŋkɪt/

Block (khối)

 

/blɒk/

Blind (mù)

 

/blaɪnd/

  1. /sk/

Cặp phụ âm ghép thứ hai chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập là /sk/. Nguyên tắc phát âm cặp phụ âm /sk/ cũng giống như /bl/, nhưng chúng ta hãy trộn hai âm /s/ và /k/ với nhau nhé.

Skating (trượt băng)

 

/ˈskeɪtɪŋ/

Skiing (trượt tuyết)

 

/ˈskiːɪŋ/

Sky (bầu trời)

 

/skaɪ/

Skin (da)

 

/skɪn/

Skull (sọ não)

 

/skʌl/

Để làm chủ hai cặp phụ âm ghép này, chúng mình hãy luyện tập bằng các bài sau đây nhé.

Các con học bài học khác trong cùng Unit:

➢ Unit 10.3: What do you do at break time? - Conversation

 Unit 10.1: What do you do at break time? - Vocabulary

Đọc 2 âm này sẽ khó hơn so với những âm các con đã học ở những bài trước, chính vì vậy các con đừng quên rèn luyện đọc nhiều để chắc chắn mình đã ghi nhớ bài học các con nhé!

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả