Hủy

Unit 6.1: Stand up! - Vocabulary

Thứ hai, 08/01/2018

Chào mừng các con đã trở lại với Happy Garden! Vậy là chúng mình đã cùng nhau vượt qua nửa chặng đường của sách tiếng Anh lớp 3 tập một rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài học UNIT 6: STAND UP! - VOCABULARY

Chào mừng các con đã trở lại với Happy Garden! Vậy là chúng mình đã cùng nhau vượt qua nửa chặng đường của sách tiếng Anh lớp 3 tập một rồi. Chúng mình đã biết được thật nhiều cách để giới thiệu bản thân và làm quen với bạn bè rồi phải không? Đến phần thứ hai này, chúng mình sẽ làm khám phá nhiều hơn những điều thú vị khác ở trường học nhé!

  1. Vocabulary

Giờ học tiếng Anh đã điểm! Cứ mỗi lần bước vào lớp, các thầy cô giáo tiếng Anh sẽ luôn ra hiệu lệnh bằng tiếng Anh cho cả lớp có phải không nhỉ? Nhưng các thầy cô đã giải thích cho các em ý nghĩ của những câu hiệu lệnh đó chưa? Hôm nay, Happy Garden sẽ giải đáp thắc mặc cho các em nhé!

Khi bước vào lớp, lời đầu tiên các thầy cô giáo và các bạn nói với nhau chính là lời chào hỏi phải không nào?

Good morning

 

/ˌɡʊd ˈmɔːnɪŋ/

Chào buổi sáng

Class

 

/klɑːs/

Lớp học

Sau đây chúng mình cùng tìm hiểu những câu hiệu lệnh mà các thầy cô giáo nói có nghĩa là gì nhé

Stand up

 

/stænd ʌp/

Đứng lên

Sit down

 

/sɪt daʊn/

Ngồi xuống

Be quiet

 

/bi ˈkwaɪət/

Giữ trật tự

Don’t talk

 

/dəʊnt tɔːk/

Không nói chuyện

Come here

 

/kʌm hɪə(r)/

Đến đây

Come in

 

 

/kʌm ɪn/

Vào (lớp)

Go OUT

 

/ɡəʊ aʊt/

Ra ngoài

Open your book

 

/ˈəʊpən jɔː(r) bʊk/

Mở sách ra

Close your book

 

/kləʊz jɔː(r) bʊk/

Đóng sách lại

Chúng mình hãy lưu ý này, trong tiếng anh, chữ “please” nghĩa là “làm ơn” khi thêm vào sau câu mệnh lệnh sẽ làm câu mềm mỏng và nhẹ nhàng hơn đó nhé.

Sau đây, Happy Garden sẽ gợi ý thêm cho các em những động từ được sử dụng trong lớp học nhé.

Speak

 

/spiːk/

Nói

Write

 

/raɪt/

Viết

Read

 

/riːd/

Đọc

Listen

 

/ˈlɪsn/

Nghe

Ask

 

/ɑːsk/

Hỏi


Vậy là bài học UNIT 6.1: STAND UP! - VOCABULARY đã kết thúc rồi! Hôm nay chúng mình học được thật nhiều từ mới phải không? nên để ghi nhớ kiến thức đã học các con hãy luyện tập với những bài tập sau nhé!

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả