Hủy

Unit 9.3: What Colour is it? - Conversation

Thứ năm, 11/01/2018

 Tiếp tục với chủ đề trường học, ngày hôm nay chúng mình sẽ học cách hỏi đồ vật của ai cũng như màu sắc của chúng các con nhé! Chúng ta vào bài học thôi nào!

III. Conversation

Các con đã quen thuộc với this/that/these/those rồi phải không nào? Vậy chúng mình sẽ sử dụng 2 từ này trong câu hỏi về các đồ vật thuộc sở hữu của bạn nào nhé!

Is this/that your + school things (đồ vật)?

Đây/Kia có phải là đồ của bạn không?

Are these/those your + school things (đồ vật)?

Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng mình lại sử dụng cụm từ quen thuộc yes/no, it is (not)/ they are (not).

Tiếp theo, chúng mình sẽ học được cách hỏi màu của các đồ vật. Và có một quy luật cũ, đó là

  • Với 1 đồ vật, chúng mình dùng is it trong câu hỏi và it is (not)  trong câu trả lời
  • Với nhiều hơn 1 đồ vật, chúng mình dùng are they trong câu hỏi và they are (not) trong câu trả lời

What colour is it/ are they?

Đồ vật có màu gì?

It’s/ They’re + colours.

Đồ vật có màu…

Chúng mình còn có thể thay it/they bằng tên các đồ vật đấy. Hãy xem đoạn hội thoại sau để hiểu rõ hơn cách dùng này nhé

  • A: Is that your pen?
  • B: Yes, it is.
  • A: What colour is it?
  • B: It’s blue. What colour is your pen?
  • A: It’s blue, too.
  • B: Are they your pen and pencil?
  • A: No, they aren’t. Here are my pen and pencil.

Các con học hết 9 Unit bài học rồi, không biết các con có gặp khó khăn gì trong quá trình học không nhỉ? Nếu có thắc mắc gì đừng quên nhờ ba mẹ inbox cho fanpage hay gọi điện thoại trực tiếp với cô để được giải đáp nhé!

Xem lại bài học cũ trong Unit 9:

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả