Hủy

Unit 10.1: Where were you yesterday? - Vocabulary

Thứ ba, 16/01/2018

I. Vocabulary

Một tuần mới lại đến rồi, cuối tuần vừa rồi các em có vui không vậy? Chúng mình đã làm gì và ở đâu? 

Có rất nhiều hoạt động mà các em đã được tham gia cùng gia đình và bạn bè có phải không nào? Hãy trò chuyện cùng Happy Garden về các hoạt động đó nhé. Chủ điểm nào cũng vậy, để có thể trò chuyện cùng mọi người thật nhiều, chúng mình cần phải biết nhiều từ khác nhau có phải không. Vậy hãy cùng Happy Garden khám phá xem bài học hôm nay sẽ xuất hiện các từ mới nào nhé.

Các địa điểm thu hút các bạn nhỏ vào dịp cuối tuần sẽ được giới thiệu ngay sau đây!

At home /ət həʊm/

 

Hình ảnh có liên quanở nhà

At the zoo /ət ðə zuː/

 

Ở sở thú

At school /ət skuːl/

 

Ở trường

On the beach /ɒn ðə biːtʃ/

 

Ở biển

In the school library /ɪn ðə skuːl ˈlaɪbrəri/

 

Trong thư viện trường

Ở đây, at/ on/ in đều là các giới từ đi kèm, vì ở hoạt động lần này, chúng mình sẽ sử dụng chúng nên Happy Garden đã lồng vào cụm từ để các em tiện ghi nhớ!

Các em đã nắm rõ nhiều hoạt động sinh hoạt rồi phải không nào, vì vậy lần này Happy Garden chỉ giới thiệu thêm cho các em một cụm từ nữa thôi là đủ cho chúng mình sử dụng rồi.

Water the flowers /ˈwɔːtə(r) ðə ˈflaʊə(r)z/

 

Tưới hoa

Thông qua các hoạt động dưới đây, các bạn nhỏ hãy cùng Happy Garden ôn lại các từ vừa học cũng như nhớ lại các hoạt động khác mà chúng ta đã biết nhé.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả