Hủy

Unit 10.2: Where were you yesterday? - Phonics

Thứ ba, 16/01/2018

II. Phonics

Ở bài học cuối này, chúng mình sẽ hỏi đáp về các hoạt động đã xảy ra phải không nào?

Trong tiếng Anh, chúng mình sử dụng thì quá khứ đối với dạng câu này đó các em ạ. Vậy động từ ở dạng quá khứ sẽ được đọc như thế nào đây? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách đọc chúng các em nhé.

Các động từ ở thì quá khứ được chia làm 2 dạng: có quy tắc và bất quy tắc. Bởi động từ bất quy tắc thì sẽ không đi theo 1 quy tắc nào cả, nên bài học hôm nay, chúng mình chỉ tập trung vào 3 cách phát âm động từ có quy tắc khi thôi nhé. 

1. V-ed => /id/

Khi thấy các động từ (ở dạng nguyên thể) kết thúc bằng t hoặc d, thì các em hãy phát âm là /id/ nhé. Để thấy rõ hơn các dấu hiệu này, các em hãy xem các ví dụ:

Waited /weɪtid/

 

Chờ đợi

Painted /peɪntid/

 

Tô màu

Added /ædid/

 

Thêm vào

Scolded /skəʊldid/

 

La mắng

2. V-ed => /t/

Các động từ (nguyên thể) kết thúc bằng âm vô thanh /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ sẽ được phát âm là /t/ khi ở dạng quá khứ các em ạ. Happy Garden sẽ cố gắng liệt kê hết các trường hợp này ra, các em hãy chú ý theo dõi nhé.

Stopped /stɒpt/

 

Dừng lại

Laughed /lɑːft/

 

Cười lớn

Fixed /fɪks/

 

Sửa chữa

Washed /wɒʃt/

 

Rửa​​​​​​​

Talked /tɔːk/

 

Nói​​​​​​​

Asked /ɑːsk/

 

Hỏi

3. V-ed => /d/

Các động từ thêm đuôi –ed được đọc là /d/ áp dụng cho các từ kết thúc bằng âm hữu thanh. Nói một cách dễ hiểu, sau khi nắm được hai quy tắc trên rồi, tất cả các trường hợp còn lại, chúng mình hãy phát âm theo nguyên tắc thứ 3 này nhé.

Cryed /kraɪd/

 

Khóc

Lied /laɪd/

 

Lừa dối

Listened /ˈlɪsnd/

 

Nghe

Giờ luyện tập đã tới rồi. Chúng mình hãy củng cố lại phần học này bằng các bài tập của Happy Garden nhé

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả