Hủy

Unit 10.3: Where were you yesterday? - Conversation

Thứ ba, 16/01/2018

Last but not least. Các em ơi, bài học cuối cùng đã đến rồi. Nhưng cũng đừng vì vậy mà lơ là nhé, bởi ở bài này chúng mình lại được học một mẫu câu vô cùng quan trọng đấy! Hãy hoàn thành học kỳ này một cách xuất sắc nào!

III. Conversation

Hôm nay, chúng mình sẽ cùng làm quen với việc hỏi thăm cũng như trả lời các hoạt động đã xảy ra rồi nhé. Trong tiếng Anh, chúng mình gọi là “thì quá khứ đơn”. Điều đặc biệt ở thì này là, động từ sẽ được lùi một thì về quá khứ. Cụ thể hơn, chúng mình hãy theo dõi hai mẫu câu sau nhé:

Where were you (yesterday)? (Ngày hôm qua) Bạn đã ở đâu?
I was + place (địa điểm) Mình đã ở + địa điểm

Điều đặc biệt ở đây, chúng mình có nhận ra hai từ đặc biệt was/were không nhỉ? Đây chính là dạng quá khứ của động từ to be đó các em ạ.
Am/is => Was
Are => Were

What did you do (yesterday)? (Hôm qua) Bạn đã làm gì?
I + V-ed Tôi đã +động từ

Đối với mẫu câu này, có 2 thay đổi mà chúng mình cần lưu ý:
- Trợ động từ do => did
- V-ed: động từ chia ở quá khứ sẽ có 2 dạng: có quy tắc và bất quy tắc. Với động từ có quy tắc, các hay chỉ việc thêm đuôi –ed vào sau động từ nguyên thể. Ngoài ra, chúng mình phải học thuộc các động từ bất quy tắc.

Nhưng các em đừng lo lắng nhé, sau khi luyện tập chăm chỉ, các bạn nhỏ thông minh của Happy Garden đều sẽ ghi nhớ thôi mà.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả