Hủy

Unit 3.2: WHAT DAY IS IT TODAY? - Phonics

Thứ tư, 10/01/2018

I. Phonics
Tiếp theo Happy Garden sẽ cùng các em tìm hiểu về âm /ɜː/ được tạo bởi các vần “ir”, “er” hoặc “ur” trong các từ nhé.

Âm /ɜː/

Để phát âm được âm /ɜː/, các em hãy mở miệng sao cho môi hơi tròn và đầu lưỡi sẽ được đưa lên trên
một chút như trong hình dưới đây nhé.

Các em thấy âm /ɜː/ có phát âm gần giống với chữ cái nào trong tiếng Việt không nhỉ? Đúng rồi, đó chính là chữ “ơ”. Nhưng lưu ý để phát âm đúng thì các em cần kéo dài âm /ɜː/ hơn so với chữ “ơ” trong tiếng Việt nhé.

Chúng ta cùng luyện tập phát âm âm /ɜː/ với các từ dưới đây nào!

First /ˈfɜːst/

 

Đầu tiên

Thursday /ˈθɜːz.deɪ/

 

Thứ Năm  

Her /hɜːr/

 

Cô ấy

Girl /ɡɜːl/

 

Cô bé  

Word /wɜːd/

 

Từ

world /wɜːld/

Thế giới  

Earth /ɜːθ/

 

 Trái Đất  

Nào chúng ta cùng làm bài tập bên dưới nhé ^^.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả