Hủy

Unit 5.2: Can you swim? - Pronunciation

Thứ tư, 10/01/2018

II. Pronunciation

Các em ơi, chúng mình đã đi được một nửa quãng đường rồi. Có rất nhiều âm tiết mà các em đã thành thục rồi phải không? Vậy bài học hôm nay cũng không thể làm khó các em đâu. Chúng mình hãy xem 2 âm tiết hôm nay là gì nhé

1. /s/

Các bạn nhỏ có thấy quen không nào? Đúng rồi. Đây là âm tiết chúng mình đã học ở tiếng Anh 3 đấy! Chúng mình hay ôn lại âm tiết này một lần nữa để sang với âm tiết khó hơn /sw/ nhé.


Sing /sɪŋ/

 

Sister /ˈsɪstə(r)/

 

Sad /sæd/

 

Six /sɪks/

 

Sun /sʌn/

 

2. /sw/

Sau khi đã ôn lại âm /s/, chúng mình hãy luyện phát âm âm /sw/ bằng cách trộn hai âm /s/ và /w/ với nhau, và âm bật mạnh hơ nlà âm /w/ các em nhé.

Sweat /swet/

 

Sweater /ˈswetə(r)/

 

Swing /swɪŋ/

 

Swan /swɒn/

 

Nào, bây giờ cùng làm bài tập bên dưới nhé các em.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả