Hủy

Unit 6.1: WHERE’S YOUR SCHOOL? - Vocabulary

Thứ tư, 10/01/2018

I. Vocabulary

Happy Garden thật vui vì được làm quen với nhiều bạn nhỏ đến từ nhiều trường học khác nhau. Nhưng có một thắc mắc mà Happy Garden luôn muốn hỏi các em: “Where’s your school?” Các bạn đã hiểu câu hỏi và có câu trả lời chưa? Nếu chưa hiểu thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu thông qua bài học hôm nay nhé.

Đầu tiên, Happy Garden sẽ chia sẻ trước cho các em từ “trường tiểu học”, và “lớp học” để khi được hỏi, chúng ta sẽ thêm từ này vào tạo thành câu trả lời đầy đủ em nhé.

Primary school /ˈpraɪməri skuːl/

 

Trường tiểu học

Class /klɑːs/

 

Lớp

Vậy các em có nhớ địa chỉ trường ở đâu không? Hãy dùng các từ sau để nói địa chỉ trường mình nhé.

Village /ˈvɪlɪdʒ/

 

Làng

Road /rəʊd/


 

Đường

Street /striːt/


 

Phố  

District /ˈdɪstrɪkt/

 

Quận

Chỉ với những từ này thôi, chúng mình đã có thể hỏi và trả lời tốt chủ đề của bài học này rồi. Chúng ta cùng ôn lại 1 lần nữa thông qua các hoạt động sau nhé.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả