Hủy

Unit 7.1: WHAT DO YOU LIKE DOING? - Vocabulary

Thứ tư, 10/01/2018

I. Vocabulary

Sau những giờ học căng thẳng ở trưởng, khi về nhà các em sẽ giải trí bằng các hoạt động gì vậy? Trong số đó, hoạt động nào được các em yêu thích? Hãy trò chuyện cùng Happy Garden về các hoạt động yêu thích của các em bằng tiếng Anh nhé.

Để có thể tự tin nói về chủ đề này, chúng mình hãy làm quen với các từ vựng chỉ hoạt động trước nhé. Để tạo cơ hội cho các bạn nhỏ nói ra thật nhiều sở thích cá nhân của riêng mình, Happy Garden sẽ cung cấp thật nhiều từ mới, các em hãy thật chăm chú lắng nghe để có thể nhớ hết toàn bộ chúng nhé!

Đầu tiên chúng mình sẽ liệt kê các hoạt động có thể làm khi ở nhà nào.

Cooking /ˈkʊkɪŋ/

 

Collecting stamps /kəˈlektɪŋ /stæmps/

 

Sưu tập tem

Watching TV /ˌwɒtʃɪŋ ˌtiː viː/

 

Xem TV

Reading /ˈriːdɪŋ/

 

Đọc sách

Listening to music /ˈlɪsnɪŋ tə ˈmjuːzɪk/

 

Nghe nhạc

Drawing pictures /ˈdrɔːɪŋ ˈpɪktʃə(r)z/

 

Vẽ tranh

Playing chess /ˈpleɪɪŋ tʃes/

 

Chơi cờ

Playing the Piano /ˈpleɪɪŋ ðə piˈænəʊ/

 

Chơi đàn piano

Playing the Guitar /ˈpleɪɪŋ ðə ɡɪˈtɑː(r)/

 

Chơi đàn ghi-ta

Playing the Drum /ˈpleɪɪŋ ðə drʌm/

 

Chơi trống

Wow! Thật nhiều hoạt động để các bạn nhỏ lựa chọn phải không nào? Chỉ riêng các hoạt động trong nhà thôi đã vô cùng đa dạng rồi, vậy còn các hoạt động ngoài trời thì sao nhỉ?

Playing badminton /ˈpleɪɪŋ ˈbædmɪntən/

 

Chơi cầu lông

Playing football /ˈpleɪɪŋ ˈfʊtbɔːl/

 

Chơi bóng đá

Swimming /ˈswɪmɪŋ/

 

Bơi lội

Sailing a boat  /ˈseɪlɪŋ ə bəʊt/

 

Chèo thuyền

Taking photos /ˈteɪkɪŋ ˈfəʊtəʊz/

 

Chụp ảnh

Riding a bike /ˈraɪdɪŋ ə /baɪk/

 

Đạp xe

Flying a kite /ˈflaɪɪŋ ə kaɪt/

 

Thả diều

Dù kiến thức hôm nay chúng mình học có hơi nhiều một tí, nhưng mong các em hãy cố gắng nhớ hết để có thể kể ra được thật nhiều sở thích của mình nhé!

Để giúp các em nhớ được nhiều từ hơn, Happy Garden sẽ cùng các em tham gia một số hoạt động sau đây nhé:

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả