Hủy

Unit 9.1: What are they doing? - Vocabulary

Thứ ba, 16/01/2018

Tiếp tục bài 9 với phần Từ vựng nhé các con, bài học hôm nay về chủ đề hoạt động, chúng ta cùng học nhé.

I. Vocabulary

Hello! You guys are learning English with Happy Garden!

Các em có hiểu câu nói của Happy Garden không nhỉ? Happy Garden muốn nói là: “Các bạn nhỏ đang học tiếng Anh cùng Happy Garden” đó.

Sau nhiều bài học về cách miêu tả các hoạt động hàng ngày, hôm nay chúng mình sẽ làm quen với một dạng câu mới: đó là dạng câu về hành động đang diễn ra ngay tại lúc này!

Gượm đã nào! Vậy thì để nói được mẫu câu này, chúng mình cũng cần bổ sung từ vựng về chủ đề này chứ nhỉ? Hãy cùng Happy Garden học các từ mới trước nhé. Đầu tiên, các cụm từ sử dụng trong tiết học tiếng Việt sẽ được gửi tới các em ngay sau đây:

Reading a text /riːd ə tekst/

 

Đọc bài

Writing a dictation /raɪt ə dɪkˈteɪʃn/

 

Chép chính tả

Tiếp đến là giờ học mỹ thuật rồi, cùng chuẩn bị từ vựng về tiết học này nào

Drawing /ˈdrɔːɪŋ/

 

Vẽ

Painting masks /ˈpeɪntɪŋ mɑːsks/

 

Tô mặt nạ

Making a puppet /ˈmeɪkɪŋ ə ˈpʌpɪt/

 

Làm con rối

Making paper planes /ˈmeɪkɪŋ‘peɪpə(r) pleɪnz/

 

Làmmáy bay

Còn nếu các bạn nhỏ ở nhà, thì đây có thể là những hoạt động các bạn đang làm khi bỗng nhiên được hỏi “Con đang làm gì vậy?” đó.

Listening to music /ˈlɪsnɪŋ tə ˈmjuːzɪk/

 

Nghe nhạc

Watching a video /ˌwɒtʃɪŋ ə ˈvɪdiəʊ/

 

Xem video

Các em có thấy điểm chung của các động từ không? Lần này, Happy Garden đều cho chúng với đuôi –ing là có lý do đó. Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần Conversation nhé.

Chúng mình đã làm quen được với thật nhiều từ mới rồi phải không nào? Để giúp các bạn nhỏ nhớ từ vựng hơn, Happy Garden đã chuẩn bị các hoạt động sau đây.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả