Hủy

Unit 9.3: What are they doing? - Conversation

Thứ ba, 16/01/2018

III. Conversation

Hi all! What are you doing?

Giữ lời hứa với các em, hôm nay Happy Garden sẽ giải đáp câu hỏi từ đầu unit 9 và mang đến cho các em một cấu trúc hoàn toàn mới, đó là cách diễn tả một hoạt động diễn ra ngay tại lúc này!

Chúng mình có thể gọi nó là “thì hiện tại tiếp diễn”, với điểm đặc biệt là sử dụng động từ to be (is/am/are) và danh động từ (V-ing). Chúng mình hãy xem mẫu câu hỏi và trả lời để hiểu rõ hơn về cấu trúc này nhé.

What’s he/she doing? Anh ấy/ cố ấy đang làm gì vậy?
He’s/ She’s + V-ing (động từ thêm đuôi –ing) Anh ấy/ cố ấy đang + (động từ)
What are they doing? Họ đang làm gì vậy?
They’re + V-ing (động từ thêm đuôi –ing) Họ đang + (động từ)

Ở mẫu câu này, chúng mình sẽ có hai lưu ý nhé:
Cách sử dụng động từ to be:
➦ I => Am
➦ He/ She/ It => Is
➦ They/ We => Are

Động từ: các em hãy thêm đuôi –ing ở cuối mỗi động từ.

Bây giờ, chúng mình cùng nghe đoạn hội thoại mẫu sau và tham gia một số hoạt động luyện tập cùng Happy Garden nhé!


 

Teacher: Good morning, class!
Class: Good morning, teacher!
Teacher: Where is John?
Class: He is looking for some chalks (phấn).
Teacher: Where is Mike and Jack?
Class: They are going to the toilets.

 

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả