Hủy

UNIT 10.1: WHEN WILL SPORTS DAY BE? (NGÀY HỘI THỂ THAO SẼ DIỄN RA KHI NÀO?) - Vocabulary

Thứ năm, 05/04/2018

We are about to end this semester!

Các bạn nhỏ ơi, chỉ còn bài học này nữa thôi là chúng mình sẽ kết thúc học kỳ đầu tiên của lớp 5 rồi. Trải qua 9 bài học một cách xuất sắc, Happy Gardenn tin rằng các bạn nhỏ cũng sẽ hoàn thành bài học này thất tốt! Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé ~

Không chỉ ngày hội thể thao sắp diễn ra mà còn nhiều ngày lễ và hội thi khác nữa, chúng mình đã biết những ngày lễ đó tiếng Anh nói thế nào chưa? 

Event

/ɪˈvent/

 

Sự kiện

 

Sports Day

/ˈspɔːts deɪ/

 

Ngày hội thể thao

Singing contest

/ˈsɪŋɪŋ ˈkɒntest/

 

Hội thi hát

Independence Day

/ˌɪndɪˈpendəns deɪ/

 

Ngày lễ độc lập

Teachers’ Day

/ˈtiːtʃə(r)z deɪ/

 

Ngày nhà giáo

Children’s Day

/ˈtʃɪl.drənz deɪ/

 

Tết thiếu nhi

Music festival

/ˈmjuːzɪk ˈfestɪvl/

 

Lễ hội âm nhạc

 

Gần nhất sẽ là ngày hội thể thao mà các nhà trường sẽ tổ chức, các bạn nhỏ của Happy Garden có tham gia không và các con đã đăng ký những môn nào vậy? 

Take part in

/teɪk pɑːt ɪn/

 

Tham gia

Table tennis

/ˈteɪbl tenɪs/

 

Bóng bàn

Play against

/pleɪ əˈɡenst/

 

Đối đầu với

Football match

/ˈfʊtbɔːl mætʃ/

 

Trận bóng đá

Competition

/ˌkɒmpəˈtɪʃn/

 

Cuộc thi

 

Để chuẩn bị cho phần học tiếp theo, hãy ôn tập phần từ vựng các con nhé .

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả