Hủy

UNIT 9.1: WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO? (BẠN ĐÃ THẤY GÌ TẠI SỞ THỦ) - Vocabulary

Thứ năm, 05/04/2018

Hello everyone!

Vậy là chúng mình đã đặt chân tới bài học số 9 rồi! Ở bài học này, chúng mình cùng nhau vào sở thú tham quan những con vật sẽ xuất hiện trong đây nhé! Đi thôi nào!

Các con hãy nhìn 2 bên xem có những con vật nào xuất hiện trong vườn thú: 

Elephant

/ˈelɪfənt/

 

Con voi

Monkey

/ˈmʌŋki/

 

Con khỉ

Tiger

 /ˈtaɪɡə(r)/

 

Con hổ

Python

/ˈpaɪθən/

 

Con trăn

Peacock

/ˈpiːkɒk/

 

Con công

Panda

/ˈpændə/

 

Gấu trúc

Crocodile

/ˈkrɒkədaɪl/

 

Cá sấu

Gorilla

/ɡəˈrɪlə/

 

Khỉ đột

 

Vậy những con vật đó đang làm gì, như thế nào? 

Roar

/rɔː(r)/

 

Gầm gừ

Move

/muːv/

 

Chuyển động

 

Để làm cho những hành động thêm phần sinh động, chúng mình hãy đặt những trạng từ dưới đây đằng sau động từ một cách hợp lý nhất nhé. Lưu ý rằng, những trạng từ này đều là những tính từ có thêm đuôi “-ly” đó. Vì vậy, khi học những trạng từ này, các em hãy nhớ cả tính từ của nó nha 

 

Quietly

/ˈkwaɪətli/

 

Một cách lặng lẽ

Loudly

/ˈlaʊdli/

 

Vang tiếng

Slowly

/ˈsləʊli/

 

Một cách ầm ỹ

Beautifully

/ˈbjuːtɪfli/

 

Một cách đẹp

 

Bây giờ chúng mình hãy ôn lại cả kho từ vựng vừa học ở phần luyện tập.

Đăng ký tư vấn

FANPAGE

Trực thuộc Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Xem tất cả